Join the HG MEDIA team
and grow together!

Nhân viên Phát triển Tài nguyên (1)

Tất cả các phòng

136 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
31/07/2024

Apply

Typography Designer (Phòng MKT4) (1)

Marketing Department

1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
31/08/2024

Apply

Content Creator (MKT4) (5)

Marketing Department

1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
31/07/2024

Apply

Chuyên viên 2D Designer (MKT4) (3)

Marketing Department

1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
31/07/2024

Apply

Chuyên viên Editor (Animation) (5)

Marketing Department

1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
31/08/2024

Apply

Chuyên viên Creative Designer (MKT4) (3)

Marketing Department

1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
31/07/2024

Apply

Trợ lý Trưởng phòng MKT (1)

Marketing Department

136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
31/07/2024

Apply

TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT NHẠC (HCM) (1)

Tất cả các phòng

Hồ Chí Minh
31/07/2024

Apply

3D Artist (MKT4) (2)

Marketing Department

Số 2, ngõ 1160 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
31/07/2024

Apply

Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển thị trường âm nhạc tần số (MKT4) (1)

Marketing Department

Số 2, ngõ 1160 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
31/07/2024

Apply