Gia nhập đội ngũ HG MEDIA
và cùng nhau phát triển!

Typography Designer (Phòng MKT4) (1)

Phòng Marketing

1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
31/08/2024

ỨNG TUYỂN

Content Creator (MKT4) (5)

Phòng Marketing

1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
31/07/2024

ỨNG TUYỂN

Chuyên viên 2D Designer (MKT4) (3)

Phòng Marketing

1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
31/07/2024

ỨNG TUYỂN

Chuyên viên Editor (Animation) (5)

Phòng Marketing

1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
31/08/2024

ỨNG TUYỂN

Chuyên viên Creative Designer (MKT4) (3)

Phòng Marketing

1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
31/07/2024

ỨNG TUYỂN

Trợ lý Trưởng phòng MKT (1)

Phòng Marketing

136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
31/07/2024

ỨNG TUYỂN

3D Artist (MKT4) (2)

Phòng Marketing

Số 2, ngõ 1160 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
31/07/2024

ỨNG TUYỂN

Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển thị trường âm nhạc tần số (MKT4) (1)

Phòng Marketing

Số 2, ngõ 1160 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
31/07/2024

ỨNG TUYỂN

Data Engineer (1)

Phòng Marketing

1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
31/07/2024

ỨNG TUYỂN

Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (R&D) (1)

Phòng Marketing

136 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
31/07/2024

ỨNG TUYỂN